Кметство

Кметството е разположено в центъра на село Боснек и се управлява от г-н Борислав Велинов.
Адрес: Община Перник, село Боснек, площад „Петрус“№6, тел.+35976695050