Природни забележителности

В началото на селото ви посреща Вековният дъб,който е на възраст от шест века. Малко след края на селото се намира входа на най-дългата пещера в България около (18 000м) и дълбока около (60 метра). Пещера Духлата е най-известната забележителност на селото. Проучването и картирането на пещерата продължават и до днес. Предполага се, че Духлата е свързана с недалече разположените пещери "Пепелянката" и "Академик", като водната връзка помежду им е доказана. В пещерата са установени 22 вида пещерни животни, сред които 6 вида прилепи. До сега са картирани и проучени 7 етажа и 6 подземни реки, което прави пещера Духлата една от най-сложните и дълги пещери на Балканите.В района около Боснек се намират и пещерите Врелото,Пепелянката ,Академик и др.Непосредствено до селото започва територията на парк „Витоша“.През с.Боснек минава р.Струма, а на два километра северозападно от селото се намира яз.„Студена“. Село Боснек се намира в карстов район и е известно с многото си извори с лековита вода.Изворът „Живата вода“е известен още от 17век когато османския пътеписец Евлия Челеби е писал за него. От селото до извора е изградена еко-пътека която е много популярна. В заключение искаме да ви кажем че има още много природни забележителности които не сме описали тук и затова елате на място да почуствате и усетите магическата сила на природата която ще ви зареди с нови сили и здраве.