Конна езда

Конна езда по различни маршрути предлага клуб „ТАРСАС“ с адрес: с.Боснек „Стопански двор“ (в северния край на ул.Игличе),тел. 0882-051544, 0886315900